Výroba a spracovanie nápojov

Priemysel možno rozdeliť do troch kategórií, a to na primárny (ťažký), sekundárny (ľahký) a terciárny. Ťažký priemysel využíva suroviny zeme a mora a v najvyspelejších ekonomikách sveta nie je natoľko dôležitý ako kedysi, avšak stále veľkou mierou prispieva na tvorbe bohatstva rozvojových krajín. Pod ťažkým priemyslom si možno predstaviť práce v baniach a lomoch, kde sa ťaží uhlie, ropa, meď a iné materiály. Taktiež sem spadá rybolov, poľnohospodárstvo a lesníctvo. Ľahký priemysel spracúva suroviny a tento druh priemyslu býval ekonomickým pilierom najstarších priemyselných krajín sveta. Súčasné bohatstvo sa nachádza v terciárnom priemysle, pretože pod neho spadajú všetky služby – doprava, maloobchodný predaj, služby zákazníkom, zdravotná starostlivosť a podobne.

Nápoje

Nápojový priemysel https://www.schoellerallibert.com/cz/markets/beverage/ sa radí do toho ľahkého priemyslu. Spadá pod jednu z množstva podkategórii poľnohospodárskeho priemyslu. Súčasné poľnohospodárstvo sa začalo niekedy pred 10 000 rokmi prvým obrábaním pôdy, pričom sa časom zmenilo na nepoznanie. Spôsob obrábania pôdy závisí od faktorov ako podnebie, ekonomika či od miestnych tradícií. V mnohých oblastiach sveta je prevládajúcou formou obrábania pôdy orba, čo je každá forma poľnohospodárstva, pri ktorej sa pestujú plodiny.

Nápoje

Pod poľnohospodárstvom si predstavujeme oblasti ako lov a zber, ktoré sú rozšírené v trópoch a subtrópoch, tzv. „vyrúb a spáľ“, kočovnícky chov v stredných zemepisných šírkach v Afrike, plantážové poľnohospodárstvo v amerických trópoch, pestovanie ryže v trópoch a subtrópoch južnej a juhovýchodnej Ázie, v Amerike a Afrike, chov dobytka, chov oviec, mliečne farmy na oblastiach mierneho pásma s vlhkým podnebím, záhradníctvo, pestovanie obilnín, zmiešané hospodárenie a mediteránny typ poľnohospodárstva. Nápojový priemysel vyrába nápoje a výrobky pripravené na pitie. Tieto nápoje môžu byť konzervované do plastových alebo sklenených fliaš. Mesto najväčšie globálne spoločnosti vo výrobe nápojov, ktoré sú celosvetovo známe, patria AB InBev vyrábajúca pivo, Nestlé SA, spoločnosť Coca-Cola, PepsiCo, Heineken NV a Suntory Holdings Ltd..