Prevod akcií v akciovej spoločnosti

Pojem akcia, čo znamená cenný papier sa dáva do súvislosti s akciovou spoločnosťou. V akciovej spoločnosti predstavujú akcie podiel na spolurozhodovaní. Akcionárovi, čiže jednotlivcovi, ktorý vlastní akcie prináležia určité práva a povinnosti v danej spoločnosti. Akcia sa vyjadruje podielom vkladu spoločníka a základného imania spoločnosti.

zistite si viac o cenných papieroch

K základnému deleniu akcií patria kmeňové a prioritné akcie, ktoré sa líšia tým, že ku kmeňovým akciám sa nevzťahujú práva a povinnosti.

Prevod akcií sa uskutočňuje na základe zmluvy, ktorá sa vyznačuje istými náležitosťami, ktoré sa k nej vzťahujú. Prevod akcií bez ohľadu na to, či ide o kmeňové alebo prioritné akcie, je možné previesť odplatným alebo bezodplatným prevodom. Čo to znamená? Odplatný prevod sa vyznačuje kúpnou zmluvou, ktorá má písomnú formu, vyplnené požadované údaje a ostatné nevyhnutné náležitosti. Bezodplatný prevod akcií je prevod prostredníctvom darovacej zmluvy.

investovanie do cenných papierov

Zmluva o prevode akcií https://ezmluva.sk/zmluvy/zmluva-o-prevode-akcii je zverejnená na tejto internetovej stránke, kde je dostupná k nazretiu a stiahnutiu. Akciová spoločnosť vydáva akcie na meno, takže konkrétna akcia patrí konkrétnemu akcionárovi. Následne sa vedie zoznam akcionárov v spoločnosti. V prípade, ak majiteľ akcie nie je zapísaný v zozname akcionárov, čo znamená, že mu nebola vydaná akcia alebo akcie na meno, nemá žiadne práva, ktoré sa vzťahujú na riadenie, zabezpečenie chodu a fungovanie danej spoločnosti. Zoznam, kde sú zapísaný akcionári akciovej spoločnosti nie je verejne dostupný, akcionár si ho môže vyžiadať, ale nemôže byť poskytnutý tretej osobe, ktorá nie je akcionárom spoločnosti.

Ak sa potrebujete k danej téme dozvedieť viac, môžete nás kontaktovať na základe našich uvedených kontaktných údajov. Poskytujeme komplexné služby v oblasti obchodovania a financií, poradenstvo k tejto téme a radi zodpovieme otázky, ktoré sa vzťahujú k týmto oblastiam. Podporte vaše myšlienky vzťahujúce sa k podnikaniu a pomôžte rastu a rozvoju v našej krajine.