3 vynálezy, o ktorých ste pravdepodobne nevedeli, že ich vymyslel Slovák

Ak by na svete nebolo množstvo vynálezov a ľudí, ktorí na nich pracujú a vymýšľajú ich, asi by sme dnes neboli tam, kde sme. Bežné predmety, ktoré každý deň používame, by neexistovali bez ľudí ako Nikola Tesla či James Watt. Vedeli ste ale, že k významným vynálezcom patria aj niektorí Slováci?

1. Štefan Banič

Tento slovenský robotník a vynálezca narodený v roku 1870 sa zaslúžil o vznik padáka. Prvýkrát ho vyskúšal zoskokom zo strechy 15-poschodovej budovy pred zrakmi zástupcov Patentového úradu letectva USA, kde žil po svojej emigrácii v roku 1907. Tento prvý padák mal podobu dáždnika a otváral sa sústavou niekoľkých pružín. Jeho vynález mu ale zďaleka nepriniesol slávu a ani peniaze – po rokoch sa odsťahoval naspäť na územie Slovenska a živil sa ako murársky majster. Bol aj spoluobjaviteľom jaskyňe Driny pri Smoleniciach.

Padáky dnes

2. Aurel Stodola

Medzi slovenských vynálezcov s medzinárodným uznaním patrí aj tento profesor švajčiarskej vysokej technickej školy. Rád sa venoval parným turbínam a jeho výpočty a konštrukcie položili základ tomuto odvetviu strojárstva. Už možno menej známy je fakt, že sa zaujímal aj o filozofiu a napísal prácu v latinčine, kde hovorí svoje názory o vplyve rozvíjajúcej sa techniky na spoločnosť. U nás je preslávený konštrukciou svojho tepelného čerpadla – jedno z takých z roku 1928 funguje v Ženeve dodnes. Sformuloval aj množstvo zákonov v oblasti termodynamiky.

Dnešné tepelné čerpadlo

3. Jozef Murgaš

Pravdepodobne ako prvý na svete uskutočnil rádiový prenos hovoreného slova, neskôr si svojimi patentmi získal uznanie celého sveta. Ako kňaz sa vo svojom pôsobisku v USA, kde žilo 300 slovenských rodín, zaslúžil aj o rozvoj vzdelanosti medzi školákmi. Aj keď jeho najznámejším vynálezom zostáva bezdrôtový prenos hovoreného slova, je autorom napríklad zariadenia na výrobu elektromagnetických vĺn alebo navijaka na udicu. V roku 1920 sa vrátil na Slovensko s úmyslom vyučovať elektrotechniku, čo mu nebolo umožnené kvôli údajne nekvalifikácii a tak sa vrátil naspäť do USA.

Tak čo? Poznali ste mená všetkých vynálezcov, alebo to boli pre vás úplne nové informácie?