Nebezpečenstvá online svetu

Internet a online svet sa stal neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Aké nástrahy a nebezpečenstvo nám naozaj hrozí? Je internet a online svet naozaj bezpečný? Naše deti si už nevedia predstaviť život bez mobilu, bez televízora, bez tabletov, sociálnych sietí a iných technológií. Je to veľmi pochopiteľné, že chceme vedieť, kde sa naše dieťa nachádza. Pre to mu zadovážime jeho mobil. Ale, čo im hrozí? Pýtate sa samých seba, či vaše dieťa naozaj svoj mobil používa bezpečne? Zdá sa vám, že na svojom mobile trávi veľmi veľa svojho voľného času, ktorý by mohol stráviť napríklad pobytom vonku s kamarátmi? Mobil je pre dieťa bezpečný, pokým máte nad svojím dieťaťom kontrolu. Dôvera medzi dieťaťom a rodičom je niekedy na bode mrazu a deti sa začínajú zdôverovať skôr svojim rovesníkom ako nám rodičom.

nevinné dieťa

Vieme naše deti ochrániť od hrozby a nebezpečenstva, ktoré na ne číha v online svete? Každé dieťa už má internet vo svojom mobile. Čoraz častejšie sa stáva hitom, že dieťa je registrované na sociálnych sieťach. Na deti môžu mať práve technológie z internetového prostredia nie veľmi pozitívny vplyv. Nevedia správne prehodnotiť čas strávený na internete, veľakrát zanedbávajú školské povinnosti, pretože viac sú na svojich mobiloch ako sa venujú domácim úlohám, ktoré dostali v škole. Negatívne na nich vplýva aj možnosť nástrahy v podobe kyberšikany. O tejto téme sa veľa nehovorí, no je čoraz častejšia. Pomocou sociálnych sietí si deti nadávajú a vulgárne sa správajú k svojim rovesníkom. Prílišné používanie mobilu hraničí aj so zhoršením zraku, k rozptýleniu pozornosti, nedostatočnému spánku alebo aj k obezite.

online svet

Avšak potrebujeme, aby naše deti boli v bezpečí? Keď sme starostliví rodičia, tak určite áno. Avšak naše deti ešte sa veľakrát stretnú s nebezpečenstvom, ktoré ich v budúcnosti čaká. Deti musíme učiť sa správať tak, aby odhadli, čo je pre ne naozaj bezpečné a kedy to už hraničí s rizikom. Musia sa naučiť odlíšiť túto tenkú hranicu prípustnosti. Úlohou rodičov je učiť svoje deti tak, aby vedeli odlíšiť dobro od zla. Na internete je množstvo negatívnych vecí, akým sú napríklad netolerancia na internete, hry, gambling, rôzne internetové podvody, sexuálne zneužitia pomocou internetu, či prehliadanie si nevhodného obsahu na internet. Mnoho detí je vystavených rôznym podvodom na internete, ani o tom nemusia tušiť. Nebezpečné je aj rôzne chatovanie s neznámymi ľuďmi, u ktorých deti častokrát hľadajú pochopenie, ktoré nedostali od svojich rodičov. Takíto ľudia ich môžu zneužiť a zneužiť tak aj ich naivitu. Svoje deti musíme chrániť, či sú malé, alebo už teenageri. Aj keď sú deti dospelé, treba ich neustále usmerňovať v ich budúcom živote.