Oprava kanalizácie bez nepríjemných výkopových prác.

Pojem krtkovanie kanalizácie znamená zavedenie oceľovej struny do potrubia, ktorá odstráni z upchatého potrubia prekážku, ktorá bráni odtoku splaškovej vody v potrubí. Tento pojem vznikol ešte v minulom storočí, keď takéto prípravky predstavovali často jediný spôsob ako spriechodniť upchaté potrubia. Takýto spôsob pripomínal krtka v zemi, ktorý sa dostal všade.

kanál

Dnešné metódy pripomínajúce krtkovanie už toho dokážu oveľa viac ako manuálne posúvanie oceľového drôtu do potrubia. Aj tento klasický postup je už vykonávaný za pomoci elektromotora, ktorý oceľovú strunu vháňa do potrubia väčšou silou. Často využívaným modernejším spôsobom je vysokotlakové čistenie využívajúce obrovskú silu tlaku vody. Táto metódy je veľmi vhodná na preventívne čistenie potrubia, kedy všetka špina a olejové nánosy prisaté na steny potrubia sú dokonale odstránené a takéto potrubie pripomína novú neznečistenú kanalizáciu.

Problémom pre firmy venujúcim sa opravám a čisteniu potrubia už nie sú ani poškodené potrubia, ktoré môžu byť spôsobené prerastajúcimi koreňmi alebo často aj neodbornou inštaláciou potrubia pri novostavbách. Tieto problémy sú odstránené bezvýkopovými metódami opravy potrubia, ktoré šetria významné finančné prostriedky a pomôžu vám vyhnúť sa rozkopaným trávnikom a komunikáciám. Tieto metódy sú veľmi účinné a pracovníci opravárenských firiem k nim pristupujú až po dôkladnej diagnostike potrubia kamerovými systémami. Ak hľadáte skúsenú firmu v tejto oblasti, obráťte sa na krtkovanie Trnava https://ab-krtkovanie.sk/krtkovanie-kanalizacii-trnava/, kde sa stretnete s profesionálmi s dlhoročnými skúsenosťami.

výkopové práce

No ak aj nepredpokladáte žiadne problémy s vašou kanalizáciou v najbližšom čase, predsa lem myslite na preventívne prečistenie vašich odpadových potrubí. Je to stále oveľa menej finančne náročná možnosť ako v prípade havarijného stavu, kedy dochádza aj veľkým škodám na majetku a iným nepríjemnostiam.