Ako si založiť S.R.O.?

Spoločnosť s ručením obmedzeným s. r. o.- je právnická forma podnikania. Založiť si ju môže prakticky každý. Založiť spoločnosť môžete sám alebo so spoločníkmi, ktorých môže byt až 50. Základný kapitál pri založený s.r.o. je stanovený 5000€. Každý zo spoločníkov musí zaplatiť podiel 750€. Firma vzniká zápisom do obchodného registra. Ďalej je potrebná spoločenská zmluva. Ak nemáte žiadnych spoločníkov tak pre Vás bude platiť zakladateľská listina. Osoba, ktorá si chce založiť takúto firmu nesmie byť dlžníkom daňového úradu ani sociálnej poisťovni. Konateľ musí byt občanom Slovenskej republiky. Konateľ riadi spoločnosť a rozhoduje za ňu. Ďalšou podmienkou je byť spôsobili na právne úkony a spĺňať bezúhonosť, čiže byť osoba, ktorá nebola súdne trestaná. Ako prvé je si potrebné zvoliť meno spoločnosti, pod ktorým bude vaša spoločnosť vystupovať. Meno musí byť autentické to znamená, že meno, ktoré si zvolíte nesmie mať žiadna iná firma. Na to si dajte pozor a overte si to online pred založením firmy.

Založenie s.r.o.

Sídlo spoločnosti
Pri založení spoločnosti je potrebné určiť adresu, kde vaša firma bude sídliť. Adresa bude zapísaná v obchodnom registri. Môže to byť budova, dom, byt alebo aj nebytový priestor. Ak si, ako sídlo vyberiete priestory, ktoré nie sú vaše, teda prenajmete si ich budete potrebovať písomný súhlas majiteľa danej nehnuteľnosti. Zvoľte si oblasť, v ktorej bude vaša spoločnosť pôsobiť. Potrebujete na to živnosť alebo živnosti. Vybrať si môžete z voľných, viazaných a remeselných živností.

Založenie s.r.o

Cena založenia s.r.o. Ezmluva.sk

Vypracujeme za Vás potrebnú dokumentáciu, podáme návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra. Taktiež Vám pomôžeme s vypracovaním spoločenskej zmluvy a poradíme so všetkým,čo je s tým spojené. Cena sa pohybuje okolo 300€. Existuje aj alternatívna kúpa už existujúcej spoločnosti,ktorá sa nazýva ready-made spoločnosť. Je to pomerne nová možnosť, ako začať podnikať. Spoločnosť je už riadne zapísaná v obchodnom registri takže máte o starosť menej. Výhoda spočíta v tom, že firma už existuje, a to Vám ušetrí nejaký čas aj peniaze. Po podpísaní zmluvy sa stávate konateľom spoločnosti, a teda vystupujete pod jej menom. Cena takejto ready-made spoločnosti sa pohybuje okolo 400€.