Čo prináša energetická certifikácia budov

Energetická certifikácia budov je v dnešnej dobe nevyhnutnou súčasťou pri kúpe alebo predaji budov. Predstavuje určitý plán, ktorý sa týka energetickej spotreby a tým aj náhľad jednotlivca, na základe si vytvorí predstavu o fungovaní a o spotrebe energie a s tým súvisiacimi platbami. Cieľom certifikácie je zvýšiť záujem o kúpu jednotlivých budov. Práve energetická certifikácia budov vo finále značne vplýva na celkovú cenu predávaných stavieb.

energetická certifikácia budov

Certifikácia sa uvádza nielen pri predaji alebo prenájme, ale aj pri renovácii alebo dobudovaní bytov či domov. Certifikácia zohľadňuje vykurovanie, ohrev vody, osvetlenie a klimatizáciu. Vzťahuje sa na byty, domy, administratívne budovy, školy, nemocnice a podobne.

Táto povinnosť dokladovania certifikácie energetických budov nie je povinná a nevzťahuje sa na budovy s prevádzaním náboženských rituálov, na historické budovy a pamätníky.

Na základe certifikátu je budova zaradená do určitej triedy s daným rozpätím spotreby energie. Cieľom je vždy zníženie spotreby energie, ak je to možné a ak to situácia dovoľuje. Tým sa vytvára snaha o efektívnejšie hospodárenie, súžitie s prírodou, prírodnými zdrojmi. Následne sa s danou témou spája aj zodpovednosť za svoj vlastný život a nesenie nás sledkov za jednotlivé činy, rozhodnutia, postupy.

kolaudácia budov a nevyhnutnosť certifikácie

Energetická certifikácia budov pozostáva z konkrétneho číselného vyjadrenia spotreby energie, ktorá je určená na základe výpočtov. Tento spôsob a systém funguje a platí od roku 2008 a výrazne prispel k rozhodovaniu sa pri kúpe nehnuteľností. Plateniu energií sa jednoducho nevyhneme a je dôležité bývať alebo pracovať na miestach, kde je platba za energie primeraná našim príjmom a výdavkom, ktoré si môžeme dovoliť, sú pre nás primerané a prijateľné. Súčasťou certifikátu sú aj opatrenia, ktoré majú pomôcť pri zlepšení hospodárenia a smerovať nás k nižšej spotrebe energie, pokiaľ to je možné a následne k nižším výdavkom v danej oblasti.