Predávajte alebo kupujte s ľahkosťou

Náš portál e-zmluva pre Vás ponúka zaujímavé a užitočné informácie z oblastí práva, zákonov a daní a preto neváhajte a navštívte náš portál podrobne a nájdite si práve to, čo je pre Vás potrebné. Ponúkame Vám rady, vzory zmlúv či právnych úkonov ale aj mnoho iného v oblasti podnikania ako je začatie podnikania, ukončenie podnikania, advokátske služby, zriadenie virtuálnych sídiel pre Vaše spoločnosti a firmy, pomôžeme Vám vypracovať účtovníctvo či už podvojné alebo jednoduché ale taktiež daňové priznania z motorových vozidiel, daňové priznania daní z príjmu ako aj daňové priznania z predaja nehnuteľností. A ak už sme práve pri nehnuteľnostiach, ponúkame Vám napríklad vzor zmluvy – Kúpna zmluva-byt.

zmluva dohoda

Ak sa chystáte sťahovať sa napríklad do,,lepšieho“ a svoj starý byt plánujete predať, v dnešnej dobe je dobré mať takýto akt dostatočne opatrený. Preto vzor kúpnej zmluvy nie je na zahodenie. Ako každá zmluva tak aj kúpna zmluva musia obsahovať náležité informácie, ako sú mená a adresy kupujúceho ale taktiež predávajúceho no okrem toho aj presný popis nehnuteľnosti, kde sa daná nehnuteľnosť nachádza, pod akým Okresným úradom je vedená a v ktorom katastrálnom území je daná nehnuteľnosť zapísaná. Takáto zmluva musí obsahovať presný popis listu vlastníctva a teda číslo listu vlastníctva, o aký byt sa jedná a teda číslo bytu, poschodie, číslo vchodu ale aj súpisné číslo bytového domu.

obojaká spokojnosť

Taktiež je nutné uviesť pod akým súpisným číslom sa daný bytový dom nachádza a samozrejme, opäť je nutné uviesť presné informácie o bytovom dome, čo znamená taktiež na akej parcele a pod akým číslom je daný bytový dom postavený, koľko je zastavaných plôch a v akej výmere sa nachádzajú nádvoria, čo musí byť presne uvedené vrátane spoločných častí a zariadení bytového domu, keďže sa jedná o bytový dom, kde s najväčšou pravdepodobnosťou sú priestory spoločné a teda zdieľané s ostatnými spolubývajúcimi žijúcimi v tom ktorom bytovom dome. Okrem týchto podrobných opisov je nutné uviesť presný opis samotného bytu a taktiež sumu, za ktorú je byt predávaný no je tu ešte mnoho ďalšieho. Možno to všetko znie príliš komplikovane, no nebojte sa využiť naše služby a mi Vám radi pomôžeme a danú zmluvu vypracujeme so všetkými právnymi úkonmi za Vás. Zverte svoje trápenie odborníkom a premeňte ho na príjemné a bezproblémové jednanie.